İNOVASYON

Ar-Ge Bölümü, “ Dünyanın Porseleni ” sloganına sahip firmamız için son derece kritik bir önem taşımaktadır. Güral Porselen ; Ar-Ge departmanını geleceğinin ve büyümesinin güvencesi olarak görmektedir.

Gelişen ve değişim gösteren teknolojiye , bilgiye bağlı olarak artan rekabet koşulları ve müşteri memnuniyeti ; Ar-Ge nin önemini artırmış ve üretim içinde yerini çok özel hale getirmiştir. Bu bilinç ve birikim ile kurulan Güral Porselen Ar-Ge departmanı yıllardır hizmet vermektedir.

Araştırma-Geliştirme çalışmalarının Dünya standartlarında gerçekleştirilebilmesi adına, Ar-Ge departmanımız her türlü bilimsel ve teknolojik ekipmanla donatılmıştır. Ar-Ge çalışmalarımız ile elde edilen veriler, mevcut kaynaklarımızı somut bir şekilde değerlendirebilmemize , yeni ürünler, prosesler ve hizmetler üretmemize ve bunların en etkin ve verimli biçimde hayata geçmesini garantileyecek stratejileri geliştirmemize olanak tanımaktadır.

İşletmemizin bütün fonksiyonlarının sağlıklı olarak yürütülebilmesine temel teşkil eden bu çalışmalar, geleceğe net bir bakış atmamızı sağlayarak, ileriye yönelik planlarımızda bize ışık tutmaktadır. Dolayısıyla deneyimli Ar-Ge ekibimiz , rekabet gücümüzü artıran en önemli değerlerden biri olma bilinciyle sorumluluklarını yerine getirmektedir. Her yıl geliştirdiği ve tasarladığı projeler ile çok başarılı çalışmaları hayata geçirmiştir.

Ar-Ge bünyesinde bulunan;
ICP - Çok hassas kimyasal analiz cihazı
IQ ve XRF -Kimyasal analiz cihazları
DTA-TG Termal analiz cihazı
MALVERN tane boyut ölçüm cihazı
Bilgisayar kontrollü gelişmiş fırın
Hassas fiziksel ölçümler
Mukavemet ölçüm cihazı
Renk ölçüm cihazı
Porselen yüzeyde metal marking testi
Porselen ürün çarpma ve parçacık kopma dayanımı testi
Autoclave testi
Dilatometre termal genleşme ölçüm cihazı
Çıkartma ve dekor test cihazları

İle üretimde ve tasarımda Türkiye de ve Dünya da üretim standartlarının istediği ve gereken tüm test ve ölçümleri yapmaktadır.

Tüm girdi ürünler en hassas şekilde incelenmekte ve sofra eşyası ürünlerine yakışır itina ile kabulü yapılmaktadır. Nihai ürün testleri de aynı hassasiyet ile gerçekleşmektedir. Testlere örnek olarak ; Ürünlerde bulunmaması gereken Sağlığa zararlı Kurşun ve Kadmiyum elementlerinin tayini verilebilir.

Firmamız ISO 9000:2000 belgesine sahiptir ve firmamız “TS 10850” porselen sofra eşyalarının tanımlanmasında, sınıflandırılmasında ve özelliklerinde, test ve deneylerinde, numune almada kullanılan yöntem tanım ve sınırları kapsayan ve porselen sofra eşyalarına uygulanan standarda göre üretim yapılmaktadır. Güral Porselen Ar-Ge Tasarım çalışmalarında ve kontrollerinde “Kaliteli ,Sağlam ,Beyaz, Sağlıklı, Dayanıklı ,Estetik İçerikli” ürünlerin üretimini Türk Standartlarına uygun ve müşteri memnuniyetini hedef alacak şekilde yapmaktadır.