Bilgi Güvenliği Politikası

Güral Porselen bilgi güvenliğini faaliyetlerinin temel ilkelerinden biri haline getirmiştir. Bu çerçevede; Güral Porselen’e ve paydaşlarına ait bilgi varlıklarının ve tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin sistemli bir şekilde yönetilmesi ve korunması gerektiğinin bilincinde bir kurum olarak;

 • Güral’ın güvenilirliğini ve itibarını korumayı,
 • Güral’ın ve paydaşların korumakla yükümlü olunan tüm bilgilerinin gizliliğinin temin edilmesini,
 • Bilgi varlıklarının gizliliğinin yanı sıra bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanmasını,
 • Güral’ın isleyişini etkileyen fiziksel ve elektronik ortamdaki bilgi varlıklarının korunmasını,
 • Güral’ın bilgi varlıklarına ilişkin risk değerlendirme ve risk izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi suretiyle bilgi güvenliği ile ilgili riskleri azaltmayı,
 • Güral çalışanlarının bilgi güvenliğine ilişkin bilinç ve farkındalık seviyelerini artırmayı,
 • Ana ve destekleyen tüm iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini,
 • Tüm faaliyetlerimizi ve sürdürülebilir büyümemizi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uygun olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.Bu doğrultuda;

 • Tüm birim ve çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının yanı sıra, yasal uygulamalardan ve sözleşmelerden doğan/ doğabilecek şartlara uygun hareket etmesini,
 • Bu kapsamda belirlenen amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmeyi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakların oluşturulmasını,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusundaki sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi destekleyerek, bu sistem çerçevesindeki tüm yenilikler, değişimler ve gelişmeler hakkında tüm çalışanların ve paydaşların farkındalıkların artırılmasını beyan ve taahhüt ederiz.